தொடர்பு கொள்ள

உங்களின் விவசாய சந்தேகங்களுக்கு

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

எங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்கள்

உங்கள் கருத்துகள்அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம் (ACPR),

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),

கருமாத்தூர், மதுரை ,

தமிழ்நாடு -625514

இந்தியா.

வலைதளம்​ : www.aactni.edu.in


Email: acpraac@gmail.com

Contact: 04549 - 287221