வாழ்நாள் கல்வி

கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு முறைகள்

கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு முறைகள்

கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு முறைகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு முறைகள்

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கோடையில் தென்னை பராமரிப்பு முறைகள்
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. சுப்பிரமணி. மா. (1988), தென்னை சாகுபடி முறைகள், நவீன வேளாண்மை வெளியீடு, சென்னை, 26 – 35.

2. தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலை (2000), விவசாய பயிற்சி கையேடு, மதுரை மாவட்ட தோட்டக்கலைத் துறை வெளியீடு, மதுரை, 18 – 24.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை