வாழ்நாள் கல்வி

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு )

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

பிரிவு : மரக்கன்று நாற்று பண்ணை
உட்பிரிவு : மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு )
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜேசு மைக்கேல் தாஸ்சே.,
ஒருங்கிணைப்பாளர்
முனைவர். மேபல் ஜோஸ்லின், M.Sc.,Ph.D.,NET

திரு. அந்தோனி ராஜ், M.A., M.Phil., NET

துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. இ. எட்வின் ராஜா, M.A.,

திரு. த. சரத்குமார், M.A.,

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

அனைத்தையும் பார்க்க

மரக்கன்று பராமரிப்பு (அலங்கார பூச்செடிகள் வளர்ப்பு பராமரிப்பு )

அனைத்தையும் பார்க்க

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய