வாழ்நாள் கல்வி

ஆட்டுப்பாலில் உள்ள சத்துகள்

ஆட்டுப்பாலில் உள்ள சத்துகள்

ஆட்டுப்பாலில் உள்ள சத்துகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆட்டுப்பாலில் உள்ள சத்துகள்

பிரிவு : கால்நடைகள்
உட்பிரிவு : ஆட்டுப்பாலில் உள்ள சத்துகள்
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :
  1. மீனாட்சி சுந்தரம். எஸ். (2014), ஆட்டுப்பாலின் நண்மைகள், வேளாண் அறிவியல் நிலையம் வெளியீடு, குன்றக்குடி, சிவகங்கை மாவட்டம் – 630206, பக்கம், 16 - 36.
  2. மருத்துவர். A. R. தியாகரஜன் (2011), கால்நடை மருத்துவர், சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,  புதுச்சேரி
  3. மருத்துவர். மலர்க்கண்ணன் (கால்நடை மருத்துவர்), உதவி பேராசிரியர், அருள் அனந்தர் கல்லூரி, கருமாத்தூர், மதுரை
  4. மருத்துவர். T. தியாகரஜன், கால்நடை மருத்துவர் (2009), கால்நடைக்கதிர் வெளியீடு, சென்னை
சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை