வாழ்நாள் கல்வி

தக்காளியில் பூச்சி கட்டுப்பாடு

தக்காளியில் பூச்சி கட்டுப்பாடு

தக்காளியில் பூச்சி கட்டுப்பாடு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தக்காளியில் பூச்சி கட்டுப்பாடு

பிரிவு : உர நிர்வாகம் / உர மேலாண்மை
உட்பிரிவு : தக்காளியில் பூச்சி கட்டுப்பாடு
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. பழனிசாமி. மு. (2011), தக்காளி சாகுபடி, அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 09 – 11.

2. கோவிந்தராஜன். க. (2013), தக்காளி விளைச்சல், உழவியல் துறை, பயிர் மேலாண்மை இயக்குநரகம், உழவரின் வளரும் வேளாண்மை வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், பக்கம் - 54 - 56

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை