வாழ்நாள் கல்வி

மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை

மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை

மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை

பிரிவு : உர நிர்வாகம் / உர மேலாண்மை
உட்பிரிவு : மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

மண் பரிசோதனை செய்யும் விதங்கள், (2010), தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலைத் துறை வெளியீடு, மதுரை, பக்கம்: 12 - 19. 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை