வாழ்நாள் கல்வி

மாடித் தோட்டம் அமைக்கும் முறை

மாடித் தோட்டம் அமைக்கும் முறை

மாடித் தோட்டம் அமைக்கும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மாடித் தோட்டம் அமைக்கும் முறை

பிரிவு : விவசாயிகளின் பகிர்வு
உட்பிரிவு : மாடித் தோட்டம் அமைக்கும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :

விவசாயியின் அனுபவ பகிர்வு

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை